閉じる


[最初のページに戻る]


日本語入力できました tomo (202.234.138.210.bf.2iij.net) 2006/05/05(金) 22:47:59
 [romaji de yominikui kato omoimasuga kakikomi sasete itadakimasita]
sensei no motomete mieru [kagakuteki] na sekaikan yoriha mushiro [syukanteki] na ikende moushiwakenai nodesuga yonde itadakereba taihen ureshiku omoimasu.
mazu hazimeni [sindara dounaru noka?] toiu gimon nitsuiteno watashinarino kotae ha [niwatori to tamago to docchi ga saki?]toiu gimon to onajide [sei to shi ni sakaiha nai] to iukotodesu. [asa ha nanji karade yoru ha nanji kara?]toiu shitumonni kotaega nainoha sono kijun ga mada tsukurareteinai toiu dakeno totode soreto onajiyouni sei to si nosakai mo ningen ga tsukutta kijun no hitotsu ni suginai to omotteimasu. honsyo ni kisai sarete aruyouni [chou himo]no cycle [ikiteiru mono ha doujini shindeiru] [shinikakete iru basyo ha umaretsutsuaru] [ubainagara doujini ataeteiru] to iu eienno cycle no nakani subetega arunodato omoimasu.watashi no kojinteki na iken to shiteha [himo] yori mushiro [rasen] wo image shiteimasu. tokoyasan no kurukuru mawaru pole wo souzoushite itadakuto wakariyasui nodesuga pole ga mawaruto obiga shitakara ue he idoushite miemasuga soreha menosakkaku de jissai ha nanimo idoushitei masen. ningen no issyou mo kakokara miraihe jikanga nagareteiru toiu sakkakukara [shindaradounaru?] [ningenga shinka suruto dounaru?] toitta gimonwo mochimasuga jissaiha shitakara uehe nagareteiru nodehanajku kurukuruto mawatteiru dakedesu. rasenno omoteni atarububun deha [sei{ubau}] no bubunga hikakuteki ooku uragawani ataru bubun deha [shi{ataeru}] bubunga hikakuteki ooku sono ryousyaha tsuneni sonzai shinagara hitotsuno wa wo kaitensasete irunodeha naidarouka, to omotteimasu. moshi soudato suruto [shinka] toiu kotoba jitaiga [jikanga nagareteiru] toiu sakkaku kara kurumonode tada tanni genzai chikyuujou de hannou shiteiru monono hitotsuga [jinrui] na dakede jissaiha ningenno kijundeha taika shite irumonodemo [chikyuu] no shiten kara mireba shinka niataru [tekiousurumono] ga konoyo niha gomanto arunodehanaika to omotteimasu.hitoha gakkou no jugyoude [jinrui ha pyramid no chouten niichisuru mottomo sugureta ikimono dearu] tonarai sorewo shinjiru keikouga tsuyoi nodesuga soreha tanni jibunjishin wo kijunni monosashide hakaru karani sugizu chinouga sugurete irukara jinruiga chikyuu wo shihai shi control shiteiru, to omounoha amarini asahaka de semai ogori ni michita kangae noyouna kiga shimasu. ningen no dokudanto henkende tsukuriageta kijun wo tano seibutsuga rikaishite jikkoushinai kara kareraha jibuntachiyori ototteiru to kangaeru noha taihen kikenna kangae dato iukiga shimasu. tadano [wa] wo wazato nejitte [omoteto ura] [seito shi] [ningento soreigai] toitta kugiriwo tsukuru [ningen] ha unique dearu hanmen jibunde jibunno kubiwo shimete shimatte iru youni miemasuga soreha [ogori] kara kuru ningenno [gou] kamoshirenai...to omoimasu.
2tsumeha [shindara ishiki ha dounaru?]toiu gimonni tsuite desuga [ko] toshiteno ishikiha atte naiyouna monodesuga [muishiki nonakano ko] ha eienni sonzai surunodeha naidarouka toiu noga watashi kojinno ikendesu. muishikino joutaide yumewo mimasuga muishikino nakadeha [shi] to iu gainenmo [jikan] toiu gainenmo naitame shinutokino [ishikiga nakunatte yumewo miteiru joutai] toiu noha nikutaiga horobiru madeno issyun de arinagaramo eien tonari [watashi] toiu [ko] nonakade black hole noyouni susamajii ikioide usurenagaramo naokatsu seishi shite mieru monogatarino nakade eienni sonzai shitsudukeru nodehanaika? to kangaeteimasu.
ijou toritomeno naikotowo naganagato kakitsudutte shimaimashitaga watashiha senseino okagede jibunnarini ketsuronno hitotsu dearu [omote to ura] [mu to yoku] [benri to muchi] toitta monono balance no taisetsusa ni kiduku kotoga deki taihen arigataku omotte orimasu.hontouha motto kagakutekina mende jibun narino ikenwo otsutae dekireba yokatt a nodesuga souitta chishikini toboshiku konosaki mo iroiroto benkyou sasete itadakereba to omoimasu.korekaramo okaradani kiwo tsukete osugoshi kudadsaimase. saranaru gokatsuyakuwo kokoroyori oinori shite orimasu.


返信

[最初のページに戻る]

管理メニュー
無料掲示板 スプラインBBS 検索&掲示板 検索サイト構築 WEB RANKING
人気サイトランキング